La flexibilitat de la demanda ha evitat una apagada aquesta nit

💡 Quan es barreja un manteniment programat amb una interrupció imprevista per un fall tècnic, pot passar de tot.

La veritat és que el pitjor no va passar. El subministrament elèctric i la direcció de Red Eléctrica van permetre que el sistema superés el xoc.

Els fets

Hi va haver una parada “no programada” a Ascó (central nuclear), per una fallada tècnica, que va suposar una baixada important de la generació.

A més, això es va sumar a dos factors més. La central de Vandellos II ja estava parada per intervenció programada. Finalment, la generació eòlica era menys de la prevista.

Conseqüències: la demanda era superior a la generació.

El paper de l’operador de sistema

Un Operador de sistema, com #RedElectrica a Espanya, juga un paper fonamental: mantenir balancejada demanda i oferta a cada instant (en qüestió de segons). Dins aquest marc, també mantenir la seguretat (i qualitat) de subministrament delectricitat.
La tasca s’implementa amb diferents serveis que Red Eléctrica activa en resposta a la classe d’incidència o segons la necessitat.

Com pot ajudar el consumidor

🏭 Quan la generació no pot satisfer la demanda, Red Eléctrica intervé per reduir (forçatament) a la necessitat de consumidors.
Per tant, ahir va tocar grans consumidors a compensar aquesta fallada en la generació.
Xarxa Elèctrica va activar el servei #SRAD o Servei de Resposta Activa de la Demanda.
En breu, el servei pretén compensar la reducció de consums de manera adequada.
A través d’una subhasta que se celebra una vegada a l’any, la indústria ofereix la seva disponibilitat a abaixar la demanda quan sigui necessari.

Els beneficis d’aquesta ajuda

A la pel 2024, es va tancar amb 230.000€/MW/any. És a dir, la disponibilitat a “ser apagada” es remunera amb aquest dineral per cada MW.

En el cas concret, ahir #RedElectrica va necessitar uns 609MW, que va generar un cost de desequilibri important, però vital per mantenir dret el servei de subministrament elèctric nacional.

Conclusió

La flexibilitat de la demanda és un pilar de les xarxes, encara més important si pensem en la volatilitat i la imprevisibilitat de la generació intermitent, com la solar o l’eòlica.

Si la transició verda s’encamina cap a l’adopció de renovables, el sistema elèctric ha d’estar preparat per compensar fluctuacions. Emmagatzematge i flexibilitat de la demanda juguen “EL” paper per a aquesta evolució o revolució.

De cara al futur, mai no deixaré de promocionar com controlar amb I.A. el consum a la indústria permet una reacció instantània, d’acord amb les necessitats d’una xarxa distribuïda. Les fallades imprevistes, així com les previsions matemàtiques de disponibilitat, es compensen només reaccionant en temps real a esdeveniments que sèries històriques no podien haver previst.